Pingplalee Resort Rooms

ปิงปาลีย์ เป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก ไม่มีกิจกรรมบันเทิง ปาร์ตี้ วงเหล้า ปิ้งย่าง โปรดรักษา "บรรยากาศที่เงียบสงบของรีสอร์ท" สำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน

 


  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงริมแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 2 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงริมแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 2 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 1 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 1 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงริมแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 1 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 1 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงวิวแม่น้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 1 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงริมสระน้ำ
    ผู้เข้าพัก 2 ท่าน เตียงเสริม 1 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

  • ห้องพักเตียงคู่พร้อมระเบียงริมสระน้ำ
    2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
    ผู้เข้าพัก 4 ท่าน เตียงเสริม 2 ท่าน
    ข้อมูลเพิ่มเติม >>

ที่พัก ปิงปาลีย์ รีสอร์ท กาญจนบุรี 

www.pingplaleeresort.com

Visitors: 1,492,907